Regionalisering van de kinderbijslag… wat betekent dit voor u ?

Zoals u waarschijnlijk al weet, is de kinderbijslagsector in volle verandering.
Vanaf januari 2019 zal elke regio zijn eigen kinderbijslagstelsel hebben en de erkende, opererende kinderbijslagfondsen zullen verschillen van regio tot regio.

Het kinderbijslagfonds UCM zal geen dossiers meer kunnen beheren voor gezinnen die in Vlaanderen wonen.

Daarom hebben we een samenwerkingsakkoord ondertekend met het kinderbijslagfonds MyFamily dat wél volop aanwezig is in Vlaanderen.
Dankzij deze samenwerking blijft een kwaliteitsvolle dienstverlening verzekerd.

Voor alle informatie omtrent uw kinderbijslag in Vlaanderen kunt u terecht
op de website van MyFamily.

 

Visuel KBFUCM